National Flag Delivery

  • IMG_20150923_114847-1
  • IMG_20150923_115252-1
  • IMG_20150923_115311-1
  • IMG_20150923_120839
  • IMG_20150923_120839-1
  • IMG_20150923_120902-1
  • IMG_20150923_120928
  • IMG_20150923_120928-1
  • IMG_20150923_120902-1

IMG_20150923_120902-1  IMG_20150923_120928

A Special Day in our School The Deliver of the National Flag

A Special Day in our School "The Deliver of our National Flag"

IMG_20150923_120839-1 IMG_20150923_120839 IMG_20150923_115311-1 IMG_20150923_115252-1 IMG_20150923_114847-1